top of page
Llandeilo Show Logo
05qsNqHlITVag3WlSWtPPkF6nkQ
KuLYoa4l5SJBJaPkJ3Iq6lH4V20
5bzZN5K6FKoTCbPqRBgOXAV_h5I
APGri9qkHFmBsk8SYJLcVb0HwaI

THE agricultural show for Llandeilo and the surrounding area

Llandeilo Show is run by the Llandeilo & District Agricultural & Horticultural Society and is held on the third Saturday of August each year at the Cawdor Fields in Ffairfach. The show field stands in the shadow of Dynefwr Castle and enjoys views over Ffairfach bridge and up towards Llandeilo’s iconic Bridge Street.

 

The first ever Llandeilo Show was held in Cae William in Llandeilo (now rugby grounds) in 1866, and remained at that location until it moved to Love Lodge in Ffairfach (next to the current show field) in 1965. Records show that the president for that year was Lady Dynefor and the secretary was T L Evans. It is thought that the show was originally held midweek: indeed the first show held in Love Lodge in 1965 was held on Thursday 26th August.

 

Today, the show offers something for everyone, with classes for cattle, sheep, horses and pigs; the ever popular dog show; and fabulous entries in the produce and cookery tents. We are fortunate to enjoy great support from local companies with their trade stands and in the craft tent, and are particularly grateful to all the local businesses who sponsor the show.

 

The show field certainly comes to life in the evening, with one of the best attended dances in the county, which seems to go from strength to strength each year.

 

The show offers a real family day out, whether you want to compete, or merely take a look at the animals, watch the entertainment or browse the stalls; there really is something for everyone.

 

We look forward to seeing you there.

Caiff Sioe Llandeilo ei gynnal yn flynyddol o dan arweinyddiaeth Cymdeithas Amaethyddol a Garddwriaethol Llandeilo a’r Cylch ar drydedd Sadwrn mis Awst ar Gaeau Cawdor yn Ffairfach. Saif Gae y Sioe o dan gysgod Castell Dinefwr ac mae ganddo olygfeydd hyfryd dros bont Ffairfach ac i fyny tua Stryd y Bont enwog Llandeilo.

 

Cynhaliwyd y Sioe Llandeilo gyntaf ar Gae William yn Llandeilo (y caeau rygbi presennol) ym 1866, a safodd yn y lleoliad hwnnw tan iddo symud i Love Lodge yn Ffairfach (drws nesaf i’r cae sioe presennol) ym 1965. Yn ôl cofnodion, Y Foneddiges Dinefwr oedd llywydd y flwyddyn honno a T L Evans oedd yr ysgrifennydd. Mae’n bur debyg mai sioe canol wythnos ydoedd yn wreiddiol: yn wir, cynhaliwyd y sioe gyntaf yn Love Lodge ym1965 ar Ddydd Iau 26ain Awst.

 

Heddiw, mae’r sioe yn cynnig rhywbeth at ddant pawb, dosbarthiadau i wartheg, defaid, ceffylau a moch; y sioe gn poblogaidd, a chynigion gwerth chweil yn y babell goginio a chynnyrch. Rydym yn ffodus iawn i elwa o gefnogaeth gwych oddi wrth gwmnioedd lleol ar y stondinau masnachol ac yn y babell grefft, ac rydym yn hynod o werthfawrogol i’r holl gwmnioedd lleol sy’n noddi’r sioe.

 

Yn bendant, mae’r Cae Sioe yn bywiocáu yn y nos, gydag un o ddawnsfeydd mwyaf yn y sir, ac un sydd yn mynd o nerth i nerth yn flynyddol.

 

Mae’r sioe yn cynnig diwrnod allan godidog, pinnau rydych am gystadlu, ynteu cael cip olwg ar yr anifeiliaid, gwylio’r adloniant neu edrych o gwmpas y stondinau, mae yna rywbeth at ddant pawb.

 

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno.

bottom of page